Calla Lily

• Địa chỉ: TK 17 , 15/8 Nguyễn Cảnh Chân , p.Cầu Kho

• Số điện thoại: 0969.16.04.04

• Email: callalilyvn@gmail.com

• Website: http://www.callalilyvn.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://callalilyvn.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/Callalily